Korkea
automaatiotaso

Opetus- ja tutkimusnäkökulma vaikutti navetan teknologiaa valitessa. Mustialaan haluttiin lypsyrobotti, mutta opetustarpeisiin tarvittiin myös lypsyasema. Lypsyasemaksi valittiin kolmipaikkainen kalanruotoasema.

 

Lypsyrobottina Mustialan pihatossa on Lely Astronaut A4 -lypsyrobotti.

Tutkimustoiminta vaikutti myös ruokintateknologian valintaan. Lely Vector-ruokintajärjestelmä mahdollistaa monien erilaisten seosten valmistamisen yhdellä järjestelmällä.

 

Mustialan navettaan haluttiin mahdollisimman paljon teknologiaa työn kuormittavuuden vähentämiseksi ja toisaalta henkilökunnan aikaa haluttiin vapauttaa opiskelijoiden ohjaukseen sekä eläinten tarkkailuun.

 

Käytössä on:

  • Lely Astronaut A4-lypsyrobotti
  • Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä
  • Lely Discovery -puhdistusrobotti
  • Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti
  • Slalom -lannanpoistojärjestelmä