PIHATTONAVETTA

Navetta on jaettu kahteen suureen avonaiseen alueeseen, jotka jakaa navetan keskellä sijaitseva ruokintapöytä. Molemmilla alueilla on kolme parsiriviä.

 

Eri-ikäiset ja eri tuotantovaiheessa olevat eläimet on jaettu omiin ryhmiinsä. Toisessa osastossa ovat lypsylehmät ja toisessa ovat nuorkarja, umpilehmät, hiehot, poikivat ja sairaat, jotka on eroteltu toisistaan portein.

 

Parret on suunniteltu lehmien kannalta mahdollisimman mukaviksi ja avoimiksi, jotta lehmät eivät saa hankaumia putkista. Kuivitus on toteutettu turpeella, jota jakaa automaatti. Navetassa on myös lehmien mukavuutta lisäävä karjaharja.

 

Toisessa päässä navettaa sijaitsee jaloitteluaitaus ja toisessa päässä vasikkaosasto ja rehukeittiö. Vasikoille on omat syntymäkarsinat ja kasvaessaan ne siirtyvät kahteen ryhmäkarsinaan. Vasikkaosastolla on kestokuivitus oljella. Navetan kulmassa on myös sorkanhoitopaikka.