SIIRTYMÄT:

 

Lisätietoja:

Lypsyrobotti

Lehmä tulee lypsyrobotille portista väkirehun houkuttelemana.

Lypsyrobotti tunnistaa lehmän sen kaulassa roikkuvan pannan avulla.

 

Jokaiselle lehmälle on määritelty kuinka monta kertaa se saa käydä päivän aikana robotilla. Jos lehmä on väärään aikaan robotilla, se ei saa robotilta väkirehua ja sitä ei lypsetä. Tästä syntyvät ohikulut robotilla.

 

Lehmän tultua lypsyrobotille ja robotin tunnistettua sen, robottikäsivarsi puhdistaa lehmän utareen pehmeillä harjoilla, jonka jälkeen vedinkupit kiinnittyvät utareeseen laserin avulla. Robotti ottaa aina esisuihkeet maidosta ja tarkkailee maidon laatua.

 

Robotti kerää tietoa myös lehmän käyttäytymisestä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi vierailujen määrä robotilla, onnistuneet lypsykerrat sekä maitomäärä. Ihmisravinnoksi kelpaamattoman maidon se lypsää erilliseen säiliöön robottihuoneessa.

 

Kun utare on tyhjä, vedinkupit irtoavat, robottikäsivarsi siirtyy pesemään vedinkupit, väkirehukaukalo vetäytyy lehmän ulottumattomiin, portti aukeaa ja lehmä poistuu.